Kauza Matoušek

Dopis od rodiny Matouškových:

Dobrý den,
v těchto dnech jsem se potkal s panem Trávníčkem a s jeho dcerou paní Valentovou. Při našem setkání jsme došli k závěru, že sdílíme stejný osud (naprosto se všemi podrobnostmi). 

Proto po důkladném rozvážení a poradou se svojí rodinou, jsem se rozhodl vám nabídnout svůj příběh a takto s ním seznámit i veřejnost. Do současné doby jsem o tom, co prožívám, nikomu nevyprávěl, neboť jsem se styděl za to, co se odehrává s mojí osobou. Stalo se, že již v dřívější době mě přes doporučení mých známých kontaktovali investigativní novináři. V té době jsem se všeho bál a styděl, a tak jsem odmítl o mém příběhu mluvit. Ovšem dnes je situace úplně jiná a s pocitem veliké křivdy a bojem proti nespravedlnosti, jsem se takto rozhodl.
Abych vás v počátku neobtěžoval dlouhým výkladem, tak vás zkráceně uvedu do děje a mých podnikatelských začátků.
Já a moje firma obchodovala od roku 2006 s řepkovým olejem, s methylesterem a dalšími komoditami s různými firmami. Byl jsem dokonce jedním z prvních dodavatelů do Čepra, Parama atd. V roce 2010 a dále, má firma zobchodovala těchto komodit tolik, že byla velkým konkurentem firmě Agrofert. Na trh jsem dodával cca 1/3 potřeby českého trhu. V roce 2013 na mě klekli, udělali vše jako vždy, když chtějí někoho zničit či při nejmenším aspoň znepříjemnit život – zajišťovací příkazy, platební příkazy, exekuce atd. Je třeba podotknout, že již od roku 2011 byla má firma prověřována UOOZ, Analytickým útvarem MF, poté Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, Odbor hospodářské kriminality, 7.oddělení, Kongresová, kteří prověřovali moje obchodování v roce 2011 a všichni přišli s jasným závěrem, že nedošlo k trestné činnosti a vše je z daňové stránky v pořádku. Poté dostal na prověření mé firmy FÚ Chrudim, který po dlouhém prověřování sdělil, že se domnívá, že jsem páchal trestnou činnost a podvedl stát na krácení DPH a bez projednání „závěrečné zprávy“, předal vše na Kriminální policii v Pardubicích. Ta mě v listopadu 2016 při domovní prohlídce obvinila z karuselových obchodů. Následné jsem byl v roce 2019 odsouzen soudcem Mgr. Romanem Drahným – Krajským soudem v Pardubicích úplně za něco jiného než karuselové obchody, neboť ty se nepotvrdily. 
Byl jsem odsouzen za obchody, které jsem dělal v roce 2010, a které byly stejné jako v roce 2011, ale v roce 2011 bylo vyšetřování uzavřeno, že se nic nestalo, i když obchod se týkal vždy stejného zboží se stejnými odběrateli i dodavateli, a tak musel současný pan vyšetřovatel Mgr. Michael Kastner vše napasovat na rok 2010. Rozsudek krajského soudu zněl tak, že jsem odsouzen za krácení DPH na 7 let do věznice s ostrahou bez zabrání jakéhokoli hmotného majetku. Už zde je zarážející samotná výše trestu, když bez řádných důkazů a jako člověku, který je poprvé trestán ve svých 62 letech, dostane tak vysoký trest. Přitom je v poslední době v českém soudnictví velmi často vynášen nižší trest za mnohem vyšší škody na krácení DPH jako např. Kampelička (škoda 1,25 mld. Kč a tresty podmíněné nebo nepodmíněné 3-5 let). Také bych rád dodal, že jsem byl odsouzen za krácení daní nikoli jen u methylesteru, řepkového oleje, ale tak u dřevěných palet, s kterými jsem nikdy nepřišel do styku a nikdy nebyly komoditou, se kterou bych obchodoval.

Po našem odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, kde jsem ovšem dostal jen pár minut na pronesení mé obhajoby, při které pan soudce Mgr. Stanislav Králík vypadal zcela znuděně a nezainteresován do toho, co pronáším. Jako by věděl, jak celé soudní líčení dopadne. Na 63stránkový rozsudek jsme čekali něco málo kolem půl hodiny, což je samo o sobě dost zavádějící. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ve všem kopíruje rozsudek KS v Pardubicích, ovšem s výraznou změnou, že náš rodinný dům byl postaven z peněz pocházejících z trestné činnosti, a tudíž sebrán státem.


Domnívám se, že tu jde o spojení policie, státního zastupitelství a justice, kteří se i v dnešní době snaží sebrat to, co ještě nevzali.

Můj příběh je velmi podobný příběhu pana Trávníčka ze Svitav, neboť nás vyšetřoval stejný pan vyšetřovatel Mgr. Michael Kastner, soudil stejný soudce KS v Pardubicích Mgr. Roman Drahný a stejný soudce na Vrchním soudě v Praze Mgr. Stanislav Králík. Je třeba zdůraznit, že vše probíhalo úplně za stejných postupů a s totožnými výsledky. 

Jen pan Trávníček je spojován s trochu jiným zboží a s úplně jinými osobami v obchodním řetězci. Ale oboje se týká komodit zajímavých pro Agrofert.


Je zřejmé, že můj příběh je velice obsáhlý. Rád bych upozornil, že obchod vždy probíhal podle pravidel, nikdy se neztratilo nic z obchodovatelného zboží a firma platila všechny daně a nikdy nedostala jediné penále či pokutu od kontrolních orgánů. Má firma byla v řetězci jako třetí.

V červenci v roce 2020 jsme již jednou bojovali za obnovu soudního řízení, neboť ten, který dělal podvody, uvedl sám a v dobré vůli v čestném písemném prohlášení ověřeným notářem, že vše organizoval pouze on sám a já jsem o ničem nevěděl, což je pravda a já byl pouze využit v daném řetězci. Samozřejmě soudce Mgr. Roman Drahný – KS v Pardubicích naši žádost zamítl s tím, že výpovědi svědků a veškeré důkazy se shodují. Toto není pravda, neboť nikdo nic konkrétního nevypověděl, jen vyšetřovatel kapitán Mgr. Michael Kastner si převzal, co potřeboval. Nyní bojujeme o další obnovu, jelikož jsme schopni dodat výslechem svědka nové důkazy k případu a ten chce vypovídat pouze před soudcem či státním zástupcem, neboť má obavu o svůj život. Tato podmínka byla vyřešena tak, že výslechem svědka byl opět státním zástupcem pověřen stejný vyšetřovatel kapitán Mgr. Michael Kastner, který nemá zájem se dopátrat pravdy. Není to komedie? Současně pro obnovu máme i další důkazy, které hodláme využít a jedním z nich je vypracovaný odborný finančně daňový posudek, kde je jasně a zřetelně uvedeno, že já ani má firma neudělala žádný daňový podvod, neboť České republice nevznikla žádná škoda, a tím nemohlo jít o trestný čin. Je zde jasně řečeno, že já a má firma měla jasnou daňovou povinnost v zahraničí.

Nyní čekáme na vyjádření Krajského soudu. Ale co mohu očekávat, když o tom, zda se bude konat obnova řízení, rozhoduje a následně povoluje stejný soudce, tj. Mgr. Roman Drahný, který mě již jednou odsoudil a ten, který mně a mé rodině již všechen majetek sebral. Málokdo si přizná vlastní chybu. 
A to nemluvím o tom, že v počátcích vyšetřování zmizelo z účtu firmy cca 50 mil. Kč (byly zablokované), a o kterých v současné době nechce nikdo nic vědět a všichni to zlehčují (vyšetřovatel Kastner, soudci Drahný a Králík a státní zástupce JUDr. Petr Kouble). Tvrdí, že byly vyzvednuté někým, ale nikdo neříká, že byly prostě „sebrané“ či „ukradené“ státem.

Závěrem bych rád dodal, že vyšetřovatel Mgr. Kastner mi mezi čtyřma očima řekl: „Když já se do toho zakousnu a budu chtít, tak na vás vždycky něco najdu“, popřípadě další perličku: „Vaše firma má vše v pořádku, protože tím zakrývala trestnou činnost“. A ještě jeden bonmot pana kapitána Kastnera a státního zástupce Koubleho: „Vy jste byl organizátor v celém podvodu, protože jste z nich nejchytřejší.“

Tato jediná vyjádření pana kapitána Kastnera a státního zástupce Koubleho jsou jedinými důkazy, které stačily panu soudci Drahnému a soudci Králíkovi, aby mě poslali do vězení na 7 let nepodmíněně. Samozřejmě zde raději ani nemluvím o práci finančního úřadu v Chrudimi, který odvedl polovičatou práci.

A to nikdo nikdy neuváděl, že ten, který podvod zorganizoval a poté se dobrovolně doznal, byl již jednou odsouzen za podvody s cigaretami. Při vynášení trestu dokonce soudce Drahný uvažoval, že mu vyměří nižší trest než mně, protože je prvotrestaným člověkem (přitom je již podruhé trestán a figuruje v další trestní kauze).

A mimo jiné, kapitán Mgr. Michael Kastner bydlí od nás cca 500 metrů.

V současné době jsme museli vyměnit advokáta z důvodů lepší odbornosti daní, který mě zastupuje, neboť naší jednou z posledních nadějí mě a mé rodiny je výrok Ústavního soudu ČR, kam byla podána ústavní stížnost, ze které jasně a konkrétně vyplývá, že mi bylo odepřeno právo na spravedlivý soud, které jako občan ČR mám.

V těchto dnech odsluhuji v Pánkrácké věznici v Praze 4 mně uložený trest, kam jsem dobrovolně a sám nastoupil k výkonu své nápravy mezi zloději, feťáky, obchodníky s drogami či lidmi sedící za násilné trestné činy, poté co jsem byl psychicky a zdravotně léčen. Ovšem málokdo z nich má tak vysoký trest jako já.

Jedna perlička závěrem: Po roce vydaném rozsudku Vrchního soudu v Praze jsem jednoho dne na procházce potkal pana kapitána Kastnera. Ihned druhý den ráno PČR provedla domovní prohlídku u nás doma, zda se tam nenacházím, aby mě dodala do výkonu trestu. Zcela se domníváme, že pan kapitán Kastner provedl prohlídku bez řádného soudního povolení, což je v civilizovaném světě nutností. Manželka tvrdila, že není doma, a přesto policie konala. Policie dokonce hledala v místech, kam by se nevešla ani kočka a opět se domníváme, že pan kapitán Kastner seděl ve svém autě a hlídal nějakou dobu příjezdovou cestu k našemu domu. Ovšem nevěděl, že jsem v té době na vyšetření v nemocnici, kam jsem pravidelně dojížděl se léčit, jak své psychické problémy, které mi celá tato věc způsobila a také následky mozkové příhody. Za toto byl údajně pan kapitán Kastner pouze ústně pokárán. Po této domovní prohlídce cca za 1,5 h policie přivezla papír, který musela manželka podepsat a ani pro ni nebyla připravena kopie.

Daný příběh, který vám zde uvádím, se zakládá na pravdě, je podložen důkazy a fakty.

Nikomu a nikdy nepřeji, abyste se potkali s takovými lidmi jako je kapitán policie ČR Mgr. Michael Kastner, soudce Krajského soudu v Pardubicích Mgr. Roman Drahný, soudce Vrchního soudu Mgr. Stanislav Králík a státní zástupce z Hradce Králové JUDr. Petr Kouble a museli v životě zažívat to, co zažívala a zažívá moje rodina a já, který nyní v 64 letech musí žít na dně naší společnosti.

Nemluvě o tom, že se v našem okolí nesou na nás (nikoli jen na mě, ale na celou rodinu) různé pomluvy a věci, které jsou mnohdy těžko vymyslitelné někým, kdo nepracuje v policejním prostředí. Když jsem byl ještě na svobodě, tak jsem si kvůli tomu nemohl najít ani práci. Domníváme se, že pomluvy jsou směřovány na nás opět od pana kapitána a jeho manželky.

Děkuji.

Hezký den
Ing. Bedřich Matoušek