Očima maminky

Datum 19.7.2016 byl pro většinu lidí obyčejným dnem, pro mě a moji rodinu dnem, který navždy změnil celý náš život.

Tento den, v brzkých ranních hodinách, přesně v 6.01 hod, u nás zazvonil domovní zvonek. Manžel otevřel dveře a já jsem jen z dálky zaslechla „Policie ČR,“ a potom jsem uviděla manžela v poutech a do našeho rodinného domku vstoupilo devět cizích lidí s tím, že jsou pověřeni provést na základě příkazu Okresního soudu v Hradci Králové domovní prohlídku. Jednalo se o příslušníky Policie a Celní správy ČR. Manželovi sdělili, že je podezřelý ze spáchání zločinu zkrácení daně poplatků a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1,2 písm. c) tr. zákoníku a zvlášť závažného zločinu zkrácení daně poplatku a podobné platby podle § 240 odst. 1,2 písm. a), odst. 3 tr. zákoníku.

Nutno podotknout, že obvinění se týkalo společnosti Trávníček-Svitavy, s.r.o. Zakladatelem této společnosti, jediným společníkem a současně jediným jednatelem byl od jejího založení v r. 2004 manžel.

Manžela po krátkém výslechu eskortovali na Policii ČR, Krajské ředitelství Pardubice. Oba jsme si mysleli, že se jedná o strašný omyl, který se vzápětí vysvětlí a manžel se ještě ten den vrátí domů.

Zůstala jsem stát v domovních dveřích a dívala se za autem, kterým Policie odvážela manžela a v tu chvíli mě vůbec nenapadlo, že se k nám vrátí za neskutečně dlouhých 8 měsíců.

V domě jsem zůstala pouze já s naší těžce postiženou dospělou dcerou a sledovala 9 lidí, kteří se pohybovali po celém domě a prohlíželi úplně vše, a to doslova. V průběhu domovní prohlídky, která trvala déle než 4 hodiny, jsme se s dcerou mohly pohybovat po našem domě pouze s doprovodem.

Po jejich odchodu jsem okamžitě volala starší dceři, která v té době bydlela téměř 200 km od nás. Ještě ten den odpoledne přijela se svým manželem (mým zeťem) a roční dcerkou (mojí vnučkou) k nám domů a vzájemně jsme se všichni ujišťovali, že se vše vysvětlí a nejpozději do 48 hodin manžela propustí. Bohužel manžela nepustili ani po 48 hodinách, ani po 3 měsících a ve vazbě strávil celých dlouhých 8 měsíců.

Pro rodinu naprosto nečekaná situace nastala, když Finanční úřad ve Svitavách vystavil ve stejný den, tj. 19.7.2016, kdy si přijela pro manžela Policie a obstavila veškerý majetek firmy i soukromý majetek manžela, zajišťovací příkazy na firmu Trávníček-Svitavy, s.r.o., a to v řádech několika milionů korun.

Zajišťovací příkazy vystavil ještě FÚ ve Svitavách v listopadu 2016, opět v řádech milionů. V tu dobu se stala jednatelkou firmy Trávníček-Svitavy, s.r.o. starší dcera Michaela, aby mohla alespoň částečně odrážet útoky Finančního úřadu ve Svitavách, úvěrujících bank a obchodních partnerů. Bohužel přes její velkou snahu firma skončila v insolvenci. Několikrát dcera upozorňovala na podjatost jedné z pracovnic kontrolního odboru Finančního úřadu ve Svitavách p. E.Š., která ve své konečné kontrolní zprávě lživě uvedla, že naši rodinu nezná, i když manžela velice dobře znala z předchozího zaměstnání, kdy byl jejím nadřízeným. Rovněž znala mě i naši postiženou dceru, dokonce několikrát byla u nás doma na návštěvě. Přesto ji její nadřízený z této kauzy neodvolal.

Tato pracovnice přišla společně s dalšími spolupracovníky z finančního úřadu k výslechu manžela přímo do vazební věznice do Hradce Králové, a to v den jeho narozenin…

Když už jsme měli v ruce rozhodnutí soudu, že manžela pustí z vazby domů a radovali se, že se situace trošku zklidní, přišla nečekaná krutá rána úplně z jiné strany. Náhle, přesně dva dny před manželovým propuštěním, nás bez slůvka rozloučení opustil můj tatínek, který se celou situací hodně trápil…

Ani nevím, jak jsem tuto dobu přežila, ale jedno vím jistě, největší oporou mně byla dcera Michalka, která se postavila čelem ke všem situacím, které nečekaně přicházely a stále ještě přicházejí. Kauza se táhne 4 roky a její konec je v nedohlednu. Poznamenala a zkazila životy několika rodin. Poznamenala život dcery Michalky, která má společně se svým manželem dnes 5letou dceru, z toho 4 roky odráží nesmyslné útoky orgánů státní správy. Poznamenala život postižené dcery, která byla a je velice citlivá a vnímá daleko více všechny změny, které nastávají a doposud má velké problémy se spánkem.

Nikdy jsem si nemyslela, že se moje rodina dostane do této situace. Prvotní nálady, které u mě byly ustrašené a bojácné, se časem změnily v bojovnost a dopátrání se pravdy. Nevím, z jakého důvodu přehlíží zaměstnanci orgánů státní správy všechny indicie, které vedou k objasnění celého případu.

Zda jde jen o nevědomost či záměr. Každopádně v našem státě není něco v pořádku a je třeba na to poukázat.

Chci tímto poděkovat celé nejbližší rodině, zejména Michalce a její rodině, příbuzným, známým i úplně cizím lidem, kteří nám vyjadřují po celou dlouhou dobu podporu.

Za celou rodinu Vám z celého srdce děkuji.

Lenka Trávníčková

Napsat komentář